1. Hjem
  2. /
  3. Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

Her kan du lese salgsbetingelsene som gjelder når du handler i vår butikk på Novabil.no

Generelt

Følgende salgsbetingelser gjelder for alt av varer og tjenester fra Novabil til forbruker. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
Er du under 18 år kan du bare handle på postoppkrav eller betale ved levering. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg. Vi leverer kun til Norge, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder.

Krav til skriftlighet stilt i disse salgsbetingelsene er oppfylt ved bruk av e-post, brev, sms og lignende.

Betaling

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Leveranser til norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift.

Som betalingsmiddel kan du velge blant de betalingsmetoder vi tilbyr i kjøpsprosessen. Vi tilbyr betaling med VISA, MASTERCARD og Vipps. For å minimere risikoen for uautorisert adgang blir dine betalingskortopplysninger kryptert. Når vi har mottatt din bestilling, foretar vi en reservasjon på ditt betalingsmiddel for å sikre at det finnes tilstrekkelig med midler til å dekke kjøpesummen og fullføre transaksjonen. Hvis reservasjonen ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om eventuell kansellering.

Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktet(ene) i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Vi gir deg valget mellom å opprettholde ordren, fastsette ny leveringsdato eller kansellere ordren med tilbakebetaling av innbetalt beløp. Ved forsinket levering har kunde rett til heving av kjøp, og reservasjon av beløp på konto annulleres (et eventuelt forhåndsbetalt beløp skal tilbakebetales innen 14 dager). Undersøkelse av produktene – Etter mottagelse av produktet(ene), bør du, umiddelbart undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Reklamasjon

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Selger kan kreve å få reparere varen hvis det er umulig å skaffe en ny, for eksempel hvis varen ikke lenger blir produsert, eller at det medfører urimelig kostnad. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes til oss skriftlig. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig lenger enn to år. Reklamasjon må rettes mot selger av det aktuelle produkt dvs. Bildeler.no. Ved en godkjent reklamasjon hvor produkt ikke skal omleveres, skal tilbakebetaling, inkludert fraktkostnader, skje innen 14 dager. Reklamasjonsfristen er 2 eller 5 år, ettersom produktets forventede levetid. Reklamasjon må skje senest to år etter at forbruker overtok produktet

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn til Forbrukerrådet der du bor. Tvister i anledning betingelsene eller i forbindelse med handel på Novabil.

Reklamasjon og returrett

Ifølge norsk lov kan du i 14 dager etter en bestilling fritt returnere varer kjøpt på nettet.

Produktet må returneres:

  • Helt
  • Ubrukt
  • I sin originale forpakning
  • Innen 14 dager etter at pakken er mottat av kunden

 

 

Vi er ikke ansvarlige for noen transportskade, kunden må derfor påse at pakken er forsiktig og forsvarlig pakket.

Ved retur vennligst ring oss eller send oss en e-post.

Meny